'Χαρτογράφηση' Tag

Χάρτες διαφυγής

Εικόνα: Harry Beck, Χάρτης Μετρό του Λονδίνου, 1933.
Ένας χάρτης δεν είναι ποτέ αθώος. Οι χάρτες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και, σε μεγάλο βαθμό, προκαθορίζουν τις δυνατότητες παρέμβασης μας σε αυτόν. Στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι αναπαραστάσεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη από την ίδια την πραγματικότητα, ο χάρτης προκαταλαμβάνει την αντίληψη της [...]

 
Powered by Wordpress. Design by Bingo - The Web Design Experts.