'Κηφισός' Tag

RE:[Public]Space 4: Κηφισός – Το απωθημένο ποτάμι

Τα χαμένα ρέματα της Αττικής
Εάν ανατρέξουμε σε παλιούς χάρτες της Αθήνας, θα διαπιστώσουμε ότι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου της Αττικής ήταν τα ρέματα της. Μέχρι πριν από έναν αιώνα, η απορροή των βρόχινων υδάτων γινόταν διαμέσου ενός πυκνού δικτύου ρεμάτων που συνέδεε τους λόφους της Αττικής με τον Σαρωνικό. Το μεγαλύτερο [...]

 
Powered by Wordpress. Design by Bingo - The Web Design Experts.