'Θεσσαλονίκη' Tag

Αθήνα vs Θεσσαλονίκη: 2

Εικόνα: Πρόδρομος Νικηφορίδης, Μπερνάρ Κουόμο, Atelier R. Castro, S. Denissof, Ανάπλαση νέας παραλίας Θεσσαλονίκης.

Αν συγκρίνουμε τις ελληνικές πλατείες με αντίστοιχα παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων, θα οδηγηθούμε σε δυσάρεστα συμπεράσματα. Θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν επιλύσει τα προβλήματα των μεταπολεμικών χρόνων και έχουν αποδώσει χώρους συλλογικής έκφρασης, υψηλής αισθητικής, στους πολίτες τους. Την ίδια [...]

 
Powered by Wordpress. Design by Bingo - The Web Design Experts.